guitarres

La selecció dels millors materials és bàsica per a la construcció d’una bona guitarra, i per això només utilitzo fustes de la màxima qualitat i amb el temps d’assecat adequat.

Per altra banda, l’estudi dels acabats de molts instruments antics m’ha fet adonar-me que el vernís predominant actualment, la goma-laca a munyeca, no necessàriament és el que dóna millors resultats a nivell mecànic i acústic. Per això, tot i que en casos concrets la puc utilitzar, he substituït la goma laca per vernissos a base d’oli enriquits amb resines, molt més eficients a nivell acústic i molt més duradors i estables. No en va són els que han protegit els instruments de corda durant segles.

Per últim, trio les cordes adequades per a cada tipus d’instrument, ja sigui pel que fa a materials com quant a tensions, per tal que cada guitarra que surt del meu taller doni el millor de si mateixa.