publicacions

Col·laboracions audiovisuals:

– Col·laboració mensual durant 2017 amb El Taller del Lutier, programa de Catalunya Música amb Pere Andreu Jariod, dedicada a Antonio de Torres en motiu del seu bicentenari. Web. Podcasts.

Articles:

– El guitarró del segle XVIII del Museu de la Música. Un model català que cal tenir en compte. Dins de Revista Catalana de Musicologia, volum III. Pàgines 69 a 83. Barcelona: Societat Catalana de Musicologia, Institut d’Estudis Catalans, 2007. ISSN: 1578-5297 . Web. Descàrrega.

– El Museu de la Música de Barcelona. Amb Romà Escalas. Dins Hispanica Lyra: revista de la Sociedad de la Vihuela, número 7. Pàgines 30 a 35. Madrid: Sociedad de la Vihuela, 2007. ISSN:1698-9120. Web.

– Espai de Documentació i Recerca del Museu de la Música de Barcelona. Dins de Boletín DM, any 12. Pàgines 58 a 62. Madrid: Asociación Española de Documentación Musical, 2008. ISSN: 1888-4814.Web.

– La gaita: breu visió organològica i reflexions sobre la seua recuperació. Dins Gaiteros de Aragón, Revista de Música y Cultura Popular de la Asociación de Gaiteros de Aragón, número 26. Zaragoza: Asociación de Gaiteros de Aragón, hivern de 2008. D. L.: Z-2606-93. Web. Descàrrega.

– La bandúrria. L’instrument i els seus usos. Dins Caramella, revista de música i cultura popular, número XIX, juliol – desembre de 2008. Web.

– Acordes en el Toledo del XVII: la Guitarra de los Leones.Dins Hispanica Lyra: revista de la Sociedad de la Vihuela, número 8. Pàgines 30 a 37 i separata. Madrid: Sociedad de la Vihuela, 2008. ISSN:1698-9120. Web.

– Al pot petit hi ha la bona confitura. Dins Hispanica Lyra: revista de la Sociedad de la Vihuela, número 12. Pàgines 28 i 29 i separata. Madrid: Sociedad de la Vihuela, 2010. ISSN:1698-9120. Web.

Monografies pròpies i col·laboracions:

– Els cordòfons. Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya. Volum VI: Música, dansa i teatre popular. Pàgines 95 a 99. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2006. ISBN: 83-412-1390-9.

– El llibre de l’organista Jayme Adrobau. Breda (1866-1844). Barcelona: DINSIC i Generalitat de Catalunya, 2011. Web.

– Els instruments musicals i els seus constructors. La corda. Dins Dansa i música. Barcelona 1700, Col·lecció La ciutat del Born. Monogràfic sobre música i dansa a la Barcelona entre el XVII i el XVIII. Juntament amb Albert García – Espuche, Josep Dolcet, Carles Mas i Pep Borràs. Barcelona: Museu d’Història de Barcelona, 2009. ISBN: 978-84-9850-145-2. Web.

– Guitarres i guitarrers d’escola catalana. Dels gremis al Modernisme.
Barcelona: Amalgama Edicions, 2013. ISBN: 978-84-89988-71-2. Web.

– The Guilds of Barcelona and the luthiers of the Eighteenth Century. Dins de The Golden age of Violin Making in Spain. Juntament amb Jorge Pozas, Jan Roehrmann, John Dilworth, Christophe Landon, Peter Ratcliff, Brigitte Brandmair, Cristina Bordas i Elsa Fonseca. Barcelona: Tritó Edicions, 2014. ISBN: 978-84-92852-13-0. Web.